Từ vựng tiếng Anh cơ bản
Chương trình học từ vựng tiếng Anh tối ưu nhất dành cho tất cả mọi người, với hơn 4000 từ vựng tiếng Anh được chọn lọc dựa theo mức độ phổ biến trong việc sử dụng hàng ngày. Sau mỗi bài học là những bài tập trắc nghiệm dựa trên các kĩ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết giúp bạn dễ dàng ghi nhớ từ vựng hơn.
Danh sách bài học