Dust Everywhere
Zoe và Zak dọn dẹp nhà cửa. Các bạn phân công nhau mỗi người một việc. Nhưng lúc đầu các bạn làm chưa đúng cách nên vương vãi bẩn. Thế rồi các bạn đã biết điều chỉnh và kết quả ra sao nhỉ.