Truyện tiếng Anh
Đọc truyện ngắn bằng tiếng Anh, bạn có thể rèn luyện được kỹ năng nghe và đọc hiểu, bạn cũng có thể học được từ vựng và tất nhiên là cả cấu trúc ngữ pháp. Khi đọc, hãy ghi lại những từ vựng mà bạn không hiểu, sau đó đọc phần dịch để đoán nghĩa.