Giới thiệu tính năng: Nhiệm vụ hàng ngày
2 Năm 4 Tháng trước - 41350 lượt xem

Nhiệm vụ hàng ngày là một chuỗi các nhiệm vụ độc lập dành cho mỗi thành viên và sẽ xuất hiện mới liên tục khi bạn hoàn thành xong một nhiệm vụ được giao. Khi bạn hoàn thành một nhiệm vụ, bạn sẽ nhận được phần thưởng dành riêng cho mỗi nhiệm vụ đó.

Cách truy cập tính năng Nhiệm vụ hàng ngày

Ở trên thanh chức năng phía trên cùng, chọn "Bảng nhiệm vụ".

2021-08-08 (17)

Nhấn nút "Nhận nhiệm vụ" để nhận nhiệm vụ. Sau đó nhấn nút "Bắt đầu" để đến nhiệm vụ cần hoàn thành.

2021-08-08 (18)

Sau khi hoàn thành yêu cầu của nhiệm vụ, vào "Bảng nhiệm vụ" rồi nhấn nút "Nhận thưởng" để nhận phần thưởng.

2021-08-08 (19)