Hướng dẫn thanh toán

Để học đầy đủ các nội dung bài học trên Thích Học và nhận được sự hỗ trợ của giáo viên Thích Học, bạn cần phải đăng ký Thành Viên Vàng với các bước như bên dưới:

Bước 1: truy cập vào trang đăng ký Thành Viên Vàng tại đây: https://thichhoc.vn/golden-reg

Bước 2: chọn khóa học bạn muốn đăng ký.

Bước 3: chọn thời gian đăng ký học.

Bước 4: làm theo hướng dẫn thanh toán được hiển thị.