The last straw
Giọt nước tràn ly
Học thành ngữ tiếng Anh "The last straw" và cách sử dụng thông qua các đoạn phim ngắn.