Spill the beans
Bật mí
Học thành ngữ tiếng Anh "Spill the beans" và cách sử dụng thông qua các đoạn phim ngắn.