Chính sách vận chuyển

Tài khoản của bạn sẽ được kích hoạt tự động sau khi nhận được thanh toán của bạn cho khóa học thành công. Sau khi được kích hoạt thành Thành Viên Vàng, bạn có thể bắt đầu ngay quá trình học của mình với đầy đủ tính năng và nội dung bài học.