Đấu trường
Thi đấu tiếng Anh trực tuyến để giành được nhiều phần thưởng giá trị
Đấu trường kết thúc trong:
Phần thưởng
Điểm thành tích của bạn:
0
Nhiệm vụ hàng ngày
Chế độ
Thử thách
Đấu trường
Thi đấu trực tuyến với các thành viên khác để tích luỹ điểm thành tích, tranh thứ hạng và nhận phần thưởng.
Thẻ hỗ trợ
Là một loại thẻ NFT độc nhất được sử dụng để hỗ trợ bạn hoặc gây khó khăn cho đối thủ trong mỗi trận đấu. Thẻ Hỗ Trợ có thể được tìm thấy bằng cách mở Rương May Mắn hoặc mua bán/ trao đổi thông qua Chợ.
Phần thưởng
Bạn sẽ nhận được Phần thưởng sau mỗi mùa giải Đấu trường kết thúc, phần thưởng sẽ là Rương May Mắn và Athena Coin (ATHENA). Số lượng phần thưởng phụ thuộc vào thứ hạng và điểm thành tích của bạn.