Tiếng Anh Giao Tiếp
Chương trình tiếng Anh giao tiếp chia theo từng chủ đề cho tất cả mọi người
Thành ngữ
"So Much To Do, So Little Done."
Lực bất tòng tâm.